cms-logo3

5-осен Обработващ център с ЦПУ

CMS ARES CNC 5-осен интерполиращ обработващ, за обработка на големи детайли, характеризиращ се с висока продуктивност и качество на обработка; напълно затворена структура за максимално висока скорост и безопасност при изработването на триизмерни парчета с всякакви сложни форми.

Обработка на големи детайли

Здрава и надеждна структура

Висока производителност, благодарение на високоскоростната обработка и възможността за едновременното изпълнение на няколко цикъла.

Гъвкавост и безопасност по време на операциите по зареждане и разтоварване на детайлите.

Среда за работа, гарантираща здравето и безопасността на оператора.

Полета на приложение
Производство на триизмерни и сложни части за мебели, стълбища, столове и огънати детайли, рамки за прозорци и врати.

Технически данни

 Работен ход по ос X мм 3600-6000
Работен ход по ос Y мм 1800-2600
Работен ход по ос Z мм 1200
Работен ход по ос B град. -/+120
Работен ход по ос C град. -/+270
Работна скорост по ос X м/мин. 80
Работна скорост по ос Y м/мин. 80
Работна скорост по ос Z м/мин. 70
Работна скорост по ос B град./мин. 9000
Работна скорост по ос C град./мин 9000
Електрошпиндел кВт (S1) 12
Инструменти  Магазин бр. 8-16