cms-logo3

5-осен Обработващ център с ЦПУ

CNC 5-осен интерполиращ обработващ, за обработка на големи детайли, характеризиращ се с висока продуктивност и качество на обработка; напълно затворена структура за максимално висока скорост и безопасност при изработването на триизмерни парчета с всякакви сложни форми.

  • Обработка на големи детайли
  • Здрава и надеждна структура
  • Висока производителност, благодарение на високоскоростната обработка и възможността за едновременното изпълнение на няколко цикъла.
  • Гъвкавост и безопасност по време на операциите по зареждане и разтоварване на детайлите.
  • Среда за работа, гарантираща здравето и безопасността на оператора.

Полета на приложение
Производство на триизмерни и сложни части за мебели, стълбища, столове и огънати детайли, рамки за прозорци и врати.

Технически данни

 Работен ход по ос X мм 3600-6000
Работен ход по ос Y мм 1800-2600
Работен ход по ос Z мм 800
Работен ход по ос B град. -/+120
Работен ход по ос C град. -/+270
Работна скорост по ос X м/мин. 90
Работна скорост по ос Y м/мин. 60
Работна скорост по ос Z м/мин. 40
Работна скорост по ос B град./мин. 5500
Работна скорост по ос C град./мин 4800
Електрошпиндел кВт (S1) 7,5
Инструменти  Магазин бр. 8-16